Omslag van 'Toegankelijke pdf's maken met Microsoft Word'

2. Toegankelijke pdf's: bruikbaar voor mensen met een functiebeperking

Door een pdf goed op te maken is deze ook bruikbaar voor mensen met een functiebeperking, zoals blinden, slechtzienden en mensen met een beperkte handfunctie. Je kunt ook denken aan mensen die de pdf op een tablet openen, ook zij zijn 'beperkt' en gebaat bij een goed opgemaakte pdf.

2.1 Mensen met een functiebeperking

Niet iedereen kan een pdf lezen of makkelijk gebruiken.

Blinden en ernstig slechtzienden kunnen de bestanden niet lezen en zijn aangewezen op spraak of braille. Dit stelt veel eisen aan de pdf's. Alle informatie moet bijvoorbeeld in tekst aanwezig zijn.

Zij maken gebruik van een screenreader. Een screenreader is software die de informatie in een document of een webpagina omzet naar spraak of braille. Voor dit laatste gebruiken zij een braille-leesregel.

Braille-leesregel

Voor veel mensen is het daarnaast belangrijk dat het contrast tussen tekst en achtergrond voldoende is. Zorg daarom dat de huisstijl is aangepast aan deze contrast-eis.

Ook zijn er mensen die niet makkelijk een muis of een toetsenbord kunnen gebruiken. Voor hen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er koppen in de tekst zijn, zodat ze makkelijk door het document kunnen navigeren.

Zo zijn er nog veel meer beperkingen die mensen hebben en die eisen stellen aan de inhoud van een pdf.

Video: Arend

Bekijk onderstaande video van een blinde jongen die vertelt hoe het is om als blinde het internet te gebruiken.

Video: Arend on text

2.2 Toegankelijk is voldoen aan WCAG

Uiteindelijk kun je niet met alle functiebeperkingen rekening houden, maar gangbaar is om aan te sluiten op de internationale regels over toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines.

Als je aangeeft dat jouw digitale content toegankelijk is, zeg je feitelijk dat je content voldoet aan WCAG. Vrijwel alle landen in de wereld, en ook Nederland, hanteren WCAG voor het beoordelen van de digitale toegankelijkheid.

In Nederland is WCAG verplicht voor overheden. Voor niet-overheden geldt ook de wettelijke verplichting om digitale content toegankelijk aan te bieden via de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en ook daar is dit gekoppeld aan WCAG.

Voor het toetsen van een pdf geldt dus ook dat WCAG hiervoor de norm is. Het voert te ver hier om in detail uit te leggen aan welke eisen een pdf dan moet voldoen. In de adviezen die we in de volgende hoofdstukken geven, gaan we wel steeds uit van de richtlijnen van WCAG.

2.3 Toegankelijk betekent ook vindbaar

Google wordt wel eens de grootste blinde genoemd. Daarom is eigenlijk bijna alles wat je doet voor toegankelijkheid ook goed voor de vindbaarheid.

Probeer in ieder geval een titel en een onderwerp aan de pdf mee te geven, dan bied je Google in ieder geval iets aan informatie. Deze titel en onderwerp vind je bij de eigenschappen van een pdf.

Untitled

Geef je je document geen titel mee, dan komt dit terug in Google als 'untitled'. Niet handig voor jouw klanten die deze pdf zoeken.

Geen onderwerp?

Geef je je pdf geen onderwerp mee in de bestandseigenschappen, dan gaat Google zelf een tekst zoeken in jouw document. Dit zal meestal niet de tekst zijn die jij graag in de zoekresultaten ziet.

top

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Feedback

Contact

Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.