Omslag van 'Handboek webcontent: meer focus, minder content'

24. Kaartinformatie (geo-informatie)

Geografische informatie moet je ook toegankelijk aanbieden. Toch kan het zijn dat dit niet altijd volledig lukt. Je kunt je dan beroepen op 'onevenredige last'. Maar je bent nog steeds verplicht om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

24.1 Kaart is slechts een middel, denk aan het doel

Met een kaart bedoelen we hier de visuele weergave van geografische informatie. Denk aan Google Maps, een kaartje met de hondenuitlaatplaatsen of een kaartje bij een bestemmingsplan die aangeeft waar en wat er precies gebouwd gaat worden.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het toegankelijk maken van een kaart voor iemand die blind is soms ingewikkeld kan zijn. Toch valt het vaak mee. Het begint met de vraag wat het doel is van jouw kaartje. Is het om de hondenuitlaatplaatsen aan te geven? Dan kun je die adressen ook onder het kaartje plaatsen.

Doe je dat op een toegankelijke manier, dan kun je het kaartje gewoon gebruiken. Het kaartje is slechts een middel en als je teruggaat naar het doel van jouw communicatie zie je dat er vaak ook andere middelen zijn.

De kaart van de toekomst is geen kaart – het is ingekaderde informatie, die je wordt aangeboden op basis van je locatie. – Ed Parsons, Geo-ICT-er bij Google

24.2 Onevenredige last

Toch zijn er situaties waarin het echt toegankelijk maken van de kaart niet mogelijk is. Voor die situaties voorziet de wet ook. Je kunt dan een beroep doen op 'onevenredige last': de kosten die je moet maken om de kaart volledig toegankelijk te maken zijn onevenredig hoog.

Desondanks ben je wel verplicht om de kaart zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de informatie ook in tekst aan te bieden en de kaart geschikt te maken voor mensen die een minder goede visus hebben.

24.3 Regels voor het toegankelijk aanbieden van kaartinformatie

  1. Als de kaart niet toegankelijk is, bied een alternatief.
  2. Het alternatief moet inhoudelijk gelijkwaardig zijn (denk aan het doel).
  3. Het alternatief moet direct bij de ontoegankelijke content staan.
  4. De ontoegankelijke content moet niet het gebruik van de rest van de pagina of het document onmogelijk maken. (Principe van Niet-interferentie)
  5. Lukt het niet om de kaartinformatie volledig toegankelijk aan te bieden, dan ben je nog wel verplicht om de kaart zo toegankelijk mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een goed kleurcontrast. Met andere woorden: je hebt wel een inspanningsverplichting.
top

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Feedback

Contact

Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.