Omslag van 'Handboek Matomo: bezoekersstatistieken in eigen beheer'

5. Gedrag

Bij het onderdeel Gedrag vind je wat bezoekers precies aan content hebben bekeken, zoals welke pagina's en downloads. Ook vind je hier de interne zoekopdrachten en zelf gedefinieerde gebeurtenissen.

5.1 Pagina's (webadressen)

Je vindt hier de gegevens van de pagina's op basis van het webadres (url):

 • Indeling op subdirectory (hiërarchische weergave)
 • Paginaweergaves
 • Unieke paginaweergaves
 • Bounce ratio (weigeringspercentage)
 • Gemiddelde tijd op pagina
 • Exit ratio (percentage bezoekers dat de site hier verlaat)
 • Gemiddelde generatietijd (tijd die nodig was om de pagina te tonen)

Standaard presenteert Matomo de pagina's per subdirectory. In Matomo heet dit hiërarchisch. Je kunt de pagina's ook allemaal onder elkaar laten tonen; dat heet vlak.

Van hiërarchische weergave naar vlakke weergave:

 1. Ga naar Pagina's.
 2. Klik links onder de tabel op het icoon van het tandwiel.
  (Standaard is dit icoontje niet te zien, je moet met de muis er even overheen gaan.)
 3. Kies Maak het vlak.
Wisselen tussen hiërarchisch en vlak

Links onderaan vind je ook de mogelijkheid om de gegevens te downloaden (exporteren). Klik daarvoor op het export-icoontje.

5.2 Bouncepercentage en vertrekpercentage

Bouncepercentage

Een bounce is een 1-paginabezoek: de bezoeker komt op de pagina binnen en verlaat daarna de site. Overigens kan de bezoeker een geanimeerd bezoek hebben gehad. Een bounce zegt niets over de tijd dat iemand de pagina bekeek.

In de statistieken is de bezoekduur van een bounce 0 seconden, want een webanalysepakket weet niet de vertrektijd van de bezoeker en zet dus de tijd op 0 seconden.

De berekening van het bouncepercentage is:

Aantal bezoeken dat start EN vertrekt op deze pagina / Aantal bezoeken dat start op deze pagina

In de noemer van deze berekening staat dus het aantal bezoeken dat start met deze pagina. Wellicht had je verwacht dat hier het totaal aantal bezoeken zou staan, maar dat is dus niet zo.

We leggen dat nog uit met een voorbeeld.

Stel we hebben 3 bezoeken:

 • Bezoek 1: Pagina A → Pagina B → Pagina C
 • Bezoek 2: Pagina B → Einde bezoek
 • Bezoek 3: Pagina B → Pagina C

De berekening is dan:

 1. Het zijn 3 bezoeken.
 2. Er is 1 bounce voor pagina B, namelijk bezoek 2.
 3. Pagina 2 is de startpagina in 2 bezoeken: bezoek 2 en 3.
 4. Het bouncepercentage is dan: 1 (bounce) : 2 (startpagina's) = 50%

Je zou wellicht denken dat het percentage 33% is, omdat in elk van de 3 bezoeken pagina B wordt bezocht. Maar bezoek 1 start niet met pagina B en telt daarom niet mee in het bouncepercentage.

Vertrekpercentage

De vertrekpagina is de pagina waarop iemand de site verlaat. De berekening van het vertrekpercentage is:

Aantal bezoeken dat vertrekt op deze pagina / Alle bezoeken

Voorbeeld berekening:

 1. Van de 100 bezoeken eindigen er 30 met pagina A.
 2. Het vertrekpercentage voor pagina A is dan 30% (30/100).

Voorbeeld van bounce- en vertrekpercentage

Stel je hebt 5 bezoeken (zie hieronder). Wat is het bouncepercentage en het vertrekpercentage van pagina B?

Bezoek Pagina's
1 A B C
2 B
3 C B A
4 D C B
5 D A D

Antwoorden:

 • Bounce: 100%
 • Vertrek: 40%

5.3 Extra functionaliteiten bij Gedrag

Als je met de muis over de tabelrijen glijdt, dan verschijnen er extra functionaliteiten:

 • Transities
 • Page Overlay
 • Gesegmenteerd bezoekerslogboek
 • Rij evolutie (trend in de tijd)
Extra functionaliteiten bij Gedrag

Transities

Met transities zie je hoe de mensen op de pagina kwamen en naar welke pagina ze vervolgens gingen.

Als je links (inkomende) of rechts (uitgaande) klikt op een interne pagina, dan komt die pagina weer centraal te staan en zie je de transities van die pagina.

Transities

Page overlay

Hiermee bekijk je op de pagina zelf waar jouw bezoekers op hebben geklikt.

Page overlay

Let er op dat de percentages in feite horen bij de bestemming van de links. Als je dus op 1 pagina 2 links hebt met dezelfde bestemming, dan plaatst Matomo bij beide links hetzelfde percentage, ook al staan ze op verschillende plaatsen op de pagina.

In het voorbeeld hierboven staat 18% bij 'Trainingen' in het menu en ook 18% bij de 'Agenda trainingen'. We weten nu nog niet welke van de 2 links er is aangeklikt! Wil je onderscheid maken tussen beide links, dan kun je daar gebeurtenissen voor gebruiken.

Gesegmenteerd bezoekerslogboek

Per bezoek worden hier de acties weergegeven, inclusief enkele gegevens van de bezoeker, zoals besturingssysteem, browser en IP-nummer. Dit is vergelijkbaar met het bezoekerslogboek dat we bij het onderdeel Bezoekers al zagen. Alleen kijk je hier op paginaniveau.

Rij evolutie (trend in de tijd)

Deze functie geeft aan hoe vaak de pagina in de loop van de tijd bekeken is. Het is dus een trendlijn (lijkt mij beter dan 'rij evolutie' - wie heeft dat bedacht?).

Rij evolutie, trendlijn

5.4 Binnenkomst- en vertrekpagina's

Binnenkomstpagina's zijn de pagina's waarop bezoekers op jouw site gestart zijn.

Op de vertrekpagina's verlieten de bezoekers jouw website.

5.5 Paginatitels

Hier zie je niet de url van de pagina, maar de paginatitel. Dit is de tekst die in het title-element staat in de site (in het head-gedeelte van de html). Deze statistiek is een van de belangrijkste.

Bij elke paginatitel vind je een aantal statistieken:

 • Paginaweergaven: het aantal keer dat deze pagina werd bezocht
 • Unieke paginaweergaven: het aantal bezoeken waarbij ook deze pagina bezocht is. Als de pagina meerdere keren bezocht is tijdens 1 bezoek dan wordt de paginaweergave maar 1 keer geteld.
 • Bounce-ratio: het percentage bezoeken dat op deze pagina is begonnen en de site daarna direct verlieten (1-pagina-bezoek)
 • Gemiddelde tijd op pagina: de gemiddelde tijd die bezoekers op deze pagina doorbrachten (alleen de pagina, niet de hele website).
 • Vertrekratio: het percentage bezoeken dat de website verliet na het bekijken van deze pagina.
 • Gemiddelde generatietijd: de laadtijd van de pagina voor de bezoeker.

Door te klikken op een kolomkop kun je de tabel met de titels sorteren op een statistiek. De kolom waarop gesorteerd is, is te herkennen aan een rood driehoekje.

Paginatitels

5.6 Lokale zoekopdracht

Als je een eigen zoekfunctie op de site hebt, dan kun je ook meten welke zoekwoorden zijn gebruikt. Daarvoor moet je wel de zoekparameter instellen.

In de paragraaf Eigen zoekfunctie meten leggen we uit hoe je dit kunt doen.

Een leuke widget is 'Zoekopdrachten zonder resultaat': dan zie je met welke woorden mensen op jouw site hebben gezocht zonder een resultaat te krijgen. Standaard meet Matomo dit overigens niet, je moet daarvoor wel je Matomo-code aanpassen. Zie Tracking No Result Search Keywords.

5.7 Uitgaande links

Links die verwijzen naar pagina's buiten jouw site.

5.8 Downloads

Downloads worden automatisch gemeten

Een van de handige features van Matomo is dat deze automatisch de downloads op jouw site meet. (In Google Analytics moet je daarvoor een gebeurtenis aanmaken).

Matomo kijkt naar de volgende downloadextensies: 7z, aac, apk, arc, arj, asf, asx, avi, azw3, bin, csv, deb, dmg, doc, docx, epub, exe, flv, gif, gz, gzip, hqx, ibooks, jar, jpg, jpeg, js, mobi, mp2, mp3, mp4, mpg, mpeg, mov, movie, msi, msp, odb, odf, odg, ods, odt, ogg, ogv, pdf, phps, png, ppt, pptx, qt, qtm, ra, ram, rar, rpm, sea, sit, tar, tbz, tbz2, bz, bz2, tgz, torrent, txt, wav, wma, wmv, wpd, xls, xlsx, xml, z, en zip.

Extensie toevoegen

Het kan zijn dat je een extensie mist. In dat geval kun je deze toevoegen.

Stel dat je wilt ook de extensie rtf meten. Plak de onderstaande code dan in elke pagina van je site:

// clicks on URLs finishing by rtf will be counted as downloads _paq.push(['addDownloadExtensions', "rtf"]); _paq.push(['trackPageView']);

5.9 Gebeurtenissen (events)

Gebeurtenissen kun je gebruiken om statistieken te verzamelen over specifieke gebeurtenissen, zonder dat er een nieuwe pagina wordt geladen.

Voorbeelden:

 • Starten van een carrousel
 • Scrolldiepte: hoe ver scrollen mensen op een pagina?
 • Bekijken van een video: hoeveel % van een video is bekeken? Op welke knoppen is geklikt?
 • Aantal keren dat een banner is aangeklikt
 • Duur van een bezoek
 • Invullen van een formulier
 • Versturen van een formulier

Gebeurtenissen worden verzameld met JavaScript. Hiervoor worden algemene scripts gebruikt, die ook gebruikt worden voor het meten van events in Google Analytics of in andere webstatistiekpakketten.

Dit staat er over in Google Analytics:

Events are user interactions with content that can be tracked independently from a web page or a screen load. Downloads, mobile ad clicks, gadgets, Flash elements, AJAX embedded elements, and video plays are all examples of actions you might want to track as Events.

Een gebeurtenis meet je met de JavaScript-functie 'trackEvent'. Die heeft de volgende opbouw:

trackEvent(category, action, [name], [value])

Het legt van een gebeurtenis het volgende vast:

 • een gebeurteniscategorie: video, muziek, bewegend beeld, spelletjes
 • de actie: start, pauze, duur, gedownload, aangeklikt, enzovoort
 • en optioneel een naam en numerieke waarde

Stel je hebt een carrousel op je homepage en je wilt meten of mensen deze wel eens pauzeren. Je gebruikt dan de volgende variabelen:

 • category = carrousel
 • action = pause

Vervolgens voeg je aan de link van het pauze-knopje het stukje JavaScript toe:

<a onclick="javascript:_paq.push(['trackEvent', 'carrousel', pause']);">pauzeren</a>

Deze code toevoegen is nogal omslachtig. Dit kan makkelijker met de Matomo Tag Manager. Hiermee kun je zelf in een dashboard events en custom variables aanmaken, zonder dat je de code hoeft aan te passen. Je kunt ook een extern bureau de tag manager laten instellen.

Hieronder een voorbeeld van een grafiek die je krijgt voor het event scrolldiepte:

Voorbeeld grafiek scrolldiepte, op basis van een event

5.10 Contentbronnen

Een contentbron is iets dat aanklikbaar is en waarvan je wilt weten hoe vaak het is getoond en is aangeklikt. Contentbronnen zijn vooral handig als je banners op je site hebt. In de praktijk komt dit soort eigen banners nog weinig voor.

Met contentbronnen krijg je de volgende statistieken:

 • Impressies: het aantal vertoningen, hoe vaak is de banner getoond
 • Interacties: aantal keer dat er op de banner is geklikt
 • Interactie-aantal: de click-through-rate (kliks/vertoningen)
Contentbronnen

Meer lezen over contentbronnen?

5.11 Herhaalbezoeken

Hier vind je statistieken over herhaalbezoeken. Je zou dit eigenlijk onder terugkerende bezoekers bij het onderdeel Bezoekers verwachten, maar het staat dus hier bij gedrag.

5.12 Transities

Hier zie je via welke paden en bronnen mensen op een pagina zijn gekomen en waar ze weer naar toe gaan. Dit is een nieuwe onderdeel, die ook al zit bij pagina's (gedrag).

5.13 Dode links vinden

 • Ga naar je site en typ een niet-bestand adres in, bijvoorbeeld www.domeinnaam.nl/xyz.
 • Kijk welke paginatitel deze pagina heeft. (Bijvoorbeeld Pagina niet gevonden)
 • Zoek in Matomo bij Paginatitels op deze paginatitel (zoekfunctie zit onderaan de pagina).
 • Als ze er zijn, kies bij de pagina voor Transities.
 • 404-meldingen kunnen komen van:
  1. links vanaf je eigen website (Van interne pagina's)
  2. links vanaf andere sites (Van websites)
  3. direct bezoek, zoals mensen die vanuit een e-mail op de site komen of die de link in hun favorieten hebben staan.
 • Het gaat hier om de links vanaf andere sites. Bezoek deze pagina's en kijk waar de verkeerde link staat.
 • Zie ook Dode links vanaf andere sites naar jouw site.

  top

  Wat vind je van dit hoofdstuk?

  Feedback

  Contact

  Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.